Медыцынскі агляд грамадзян пры першапачатковай пастаноўцы на воінскі ўлік і прызыве на ваенную службу

Арганiзацыя медыцынскага агляду пры першапачатковай пастаноўцы на воінскі ўлік грамадзян у год дасягнення імі 17 гадоў ускладаецца на камісіі па пастаноўцы грамадзян на воінскі ўлік, якiя ствараюцца ў ваенным камісарыяце, а грамадзян жаночага полу пасля атрымання імі ваенна-ўліковай спецыяльнасці і асоб, якія атрымалі грамадзянства Расійскай Федэрацыі, - на ваеннага камісара.

Арганiзацыя медыцынскага агляду пры прызыве на ваенную службу ускладаецца на прызыўную камісію.

Арганiзацыя медыцынскага агляду пры прызыве на ваенную службу грамадзян, якiя залiчаны ў запас з прысваеннем воiнскага звання афіцэра, ускладаецца на ваеннага камісара (п. 13 у рэд. Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886).

Да медыцынскага агляду грамадзян пры першапачатковай пастаноўцы на воінскі ўлік у дачыненні да іх штогод праводзяцца медыцынскія агляды, абследавання (назіранні), а таксама лячэбна-аздараўленчыя мерапрыемствы і прафілактычныя прышчэпкі.

Арганізацыя і правядзенне медыцынскіх аглядаў, абследаванняў (назіранняў), лячэбна-аздараўленчых мерапрыемстваў і прафілактычных прышчэпак ўскладаюцца натэрытарыяльныя органы кіравання аховай здароўя і ўстановы дзяржаўнай і муніцыпальнай сістэм аховы здароўя.

Парадак арганізацыі і правядзення медыцынскіх аглядаў, абследаванняў (назіранняў), лячэбна-аздараўленчых мерапрыемстваў і прафілактычных прышчэпак, вядзення ўліку і справаздачнасці, ажыццяўлення кантролю за гэтай працай вызначаецца федэральным органам выканаўчай улады, які ажыццяўляе выпрацоўку дзяржаўнай палітыкі і нарматыўна-прававое рэгуляванне ў сферы аховы здароўя і сацыяльнага развіцця, сумесна з Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі (у рэд. Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886).

Па накіраванні ваенных камісарыятаў грамадзяне да медыцынскага агляду праходзяць дыягнастычныя даследаванні ў парадку і аб'ёме, усталёўваных Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі сумесна з федэральным органам выканаўчай улады, які ажыццяўляе выпрацоўку дзяржаўнай палітыкі і нарматыўна-прававое рэгуляванне ў сферы аховы здароўя і сацыяльнага развіцця (у рэд. Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886).

Медыцынскі агляд грамадзян пры першапачатковай пастаноўцы на воінскі ўлік і прызыве на ваенную службу праводзяць ўрачы-спецыялісты: хірург, тэрапеўт, невропатолог, псіхіятр, акуліст, отарыналарынголаг, стаматолаг, а ў выпадку неабходнасці - лекары іншых спецыяльнасцяў.

Персанальны склад лекараў-спецыялістаў, якія прыцягваюцца для правядзення медыцынскага агляду грамадзян пры першапачатковай пастаноўцы на воінскі ўлік, сцвярджаецца старшынямі адпаведных камісій (у рэд. Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886).

Урачы-спецыялісты па выніках медыцынскага агляду грамадзян пры першапачатковай пастаноўцы на воінскі ўлік і прызыве на ваенную службу даюць заключэнне аб прыгоднасці да ваеннай службы па наступных катэгорыях:

А - прыдатны да вайсковай службы
Б - прыдатны да вайсковай службы з нязначнымі абмежаваннямі
У - абмежавана прыдатны да вайсковай службы
Г - часова не прыдатны да вайсковай службы
Д - не прыдатны да вайсковай службы.

Для грамадзян, прызнаных прыдатнымі да ваеннай службе або прыдатнымі да ваеннай службы з нязначнымі абмежаваннямі, у адпаведнасці з раскладам хвароб і табліцайдадатковых патрабаванняў да стану здароўя грамадзян вызначаецца паказчык прызначэння для праходжання ваеннай службы.

Парадак афармлення заключэння ўрача-спецыяліста вызначаецца Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі.

Пры першапачатковай пастаноўцы грамадзян на воінскі ўлік па рашэнні старшыні камісіі па пастаноўцы грамадзян на воінскі ўлік можа вызначацца іх прыдатнасць да навучання ў грамадскіх арганізацыях, адукацыйных установах пачатковай прафесійнай і сярэдняй прафесійнай адукацыі, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку грамадзян па ваенна-ўліковых спецыяльнасцях, а таксама да кіравання транспартнымі сродкамі.

Грамадзянін на падставе рашэння камісіі па пастаноўцы на воінскі ўлік, прызыўной камісіі або ваеннага камісара можа быць накіраваны ў медыцынскую арганізацыю на амбулаторнае або стацыянарнае медыцынскае абследаванне для ўдакладнення дыягназу захворвання альбо для лячэння. Па завяршэнні медыцынскага абследавання (лячэння) грамадзяніна складаецца акт даследаванні стану здароўя (у рэд. Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886).

Парадак накіравання на абследаванне (лячэнне) і форма акта вызначаюцца Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі сумесна з федэральным органам выканаўчай улады, які ажыццяўляе выпрацоўку дзяржаўнай палітыкі і нарматыўна-прававое рэгуляванне ў сферы аховы здароўя і сацыяльнага развіцця (у рэд. Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886 ).

Пры першапачатковай пастаноўцы грамадзяніна на воінскі ўлік або прызыве на ваенную службу заключэнне аб часовай непрыдатнасці да ваеннай службы выносіцца на тэрмін да 12 месяцаў. Пры магчымасці завяршыць медыцынскае абследаванне (лячэнне) грамадзяніна да заканчэння працы камісіі па пастаноўцы грамадзян на воінскі ўлік або прызыўной камісіі урач-спецыяліст выносіць заключэнне аб тым, што грамадзянін мае патрэбу ў медыцынскім абследаванні (лячэнні) з указаннем тэрміну яўкі на паўторнае медыцынскі агляд (у рэд . Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886).

Кіраўнікі тэрытарыяльных органаў кіравання аховай здароўя, кіраўнікі медыцынскіх арганізацый і ваенныя камісары ​​забяспечваюць своечасовае медыцынскае абследаванне (лячэнне) грамадзян (у рэд.Пастановы Урада РФ ад 31.12.2004 N 886).

Грамадзяне, якія не знаходзяцца ў запасе, прызваныя на ваенную службу, непасрэдна перад напрамкам да месца ваеннай службы праходзяць медыцынскі агляд у мэтах выключэння прызыву на ваенную службу грамадзян, якiя не падлягаюць прызыву па стане здароўя.

Прызыўная камісія суб'екта Расійскай Федэрацыі арганізуе медыцынскі агляд грамадзян, якія не знаходзяцца ў запасе, якiя прызваны на ваенную службу, перад напрамкам іх да месца праходжання ваеннай службы, а таксама кантрольнае медыцынскі агляд грамадзян, якія атрымалі адтэрміноўку або вызваленне ад прызыву на ваенную службу па стане здароўя, і грамадзян, якія заявілі аб нязгодзе з заключэннем аб іх прыдатнасці да ваеннай службы па выніках медыцынскага агляду.

Па рашэнні прызыўной камісіі суб'екта Расійскай Федэрацыі кантрольнае медыцынскі агляд грамадзян, якія атрымалі адтэрміноўку або вызваленне ад прызыву на ваенную службу па стане здароўя, можа праводзіцца завочна шляхам вывучэння іх асабістых спраў і медыцынскіх дакументаў, прадстаўленых у прызыўную камісію суб'екта Расійскай Федэрацыі. Пры неабходнасці праводзіцца вочнае кантрольнае медыцынскі агляд названых грамадзян.

Медыцынскі агляд і кантрольнае медыцынскі агляд ажыццяўляюцца лекарамі - членамі прызыўной камісіі суб'екта Расійскай Федэрацыі: хірургам, тэрапеўтам, неўрапатолагам, псіхіятрам, акулістам, атарыіналарынголагам, стаматолагам, дэрматавенеролаг, а ў выпадку неабходнасці - лекарамі іншых спецыяльнасцяў.

У выпадку выяўлення ў грамадзяніна пры медыцынскім аглядзе перад напрамкам да месца праходжання ваеннай службы або пры кантрольным медыцынскім аглядзе адхіленняў у стане здароўя, якія змяняюць яго катэгорыю прыдатнасці да ваеннай службы, прызыўная камісія суб'екта Расійскай Федэрацыі адмяняе рашэнне прызыўной камісіі, аб чым паведамляецца грамадзяніну і ў адпаведную прызыўную камісію.

Парадак арганізацыі і правядзення кантрольнага медыцынскага агляду вызначаецца Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі.

Глядзіце відэа: El Salvador War Documentaries

Пакіньце Свой Каментар